Skontaktuj się z nami

ATM GEODEZJA S.C.
Agnieszka Moskała, Tomasz Sokalski,
Maciej Morawski

ul. Korabnicka 5 A
32-050 Skawina

kom.: +48 600 - 285 - 134
kom.: +48 510 - 906 - 433
kom.: +48 500 - 192 - 991
atmgeodezja@gmail.com

NIP: 9442263646 REGON: 382919419

Nasza oferta

Dokumentacja do celów projektowych

 • mapy do celów projektowych (aktualizacja mapy do celów projektowych),
 • mapy numeryczne,
 • pomiary sytuacyjno – wysokościowe,

Dokumentacja niezbędna podczas budowy

 • wytyczenia budynków jednorodzinnych i gospodarczych,
 • wytyczenia sieci i przyłączy gazu, prądu, wody, kanalizacji, itp.
 • niwelacje terenu,
 • pomiary realizacyjne,
 • obsługa inwestycji,
 • pomiary objętości mas ziemnych,

Dokumentacja do odbiorów

 • inwentaryzacje architektoniczne
 • inwentaryzacje powykonawcze budynków, budowli, dróg, przyłączy, itp.
 • inwentaryzację lokali mieszkalnych, handlowych, usługowych,

Dokumentacja do celów prawnych

 • podziały działek,
 • wyrysy,
 • wznowienie, wytyczenie granic działek,
 • ustalenie granic działek,
 • mapy do celów postępowań sądowych ( o spadek, zasiedzenie)

 

Szanowni Państwo.

Ze względu na charakter pracy, ceny, jak i również terminy realizacji ustalane są indywidualnie.
Zapraszamy do kontaktu.

e-mail: atmgeodezja@gmail.com